Giành được đủ số phiếu đại cử tri cần thiết, ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ, và sẽ là tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ.