Quốc lộ 70 từ ngã ba Đoan Hùng đi tỉnh Yên Bái đã thông xe sau hai ngày tích cực khắc phục sự cố với sự tham gia của các lực lượng trên địa bàn.