Tổng chiều dài của gói thầu này là 31km, trong đó có 14 cây cầu với chiều dài 2.644m. Vận tốc thiết kế lên đến 100km/h. Chi tiết...