Sáng ngày 18/05, tại TPHCM, UBCKNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán (TTCK).

* Ban hành Thông tư 52 thay thế Thông tư 09 về công bố thông tin trên TTCK

* Thông tư 52: Nâng chuẩn CBTT với CTNY và công ty OTC trên 120 tỷ

* Công ty chứng khoán phải công bố tỷ lệ vốn khả dụng từ 1/6

Mục đích của buổi tập huấn là nhằm giúp các thành viên tham gia thị trường nắm bắt các quy định mới tại Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Qua đó, giúp các thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định trên cũng như góp phần hạn chế các vi phạm CBTT trên TTCK.

Tại hội nghị, đông đảo đại diện các công ty niêm yết, công ty đại chúng, ngân hàng lưu ký, công ty quản lý quỹ… đã có những câu hỏi thiết thực gửi đến UBCKNN và đại diện Sở Giao dịch. Vietstock xin trích dẫn lại các câu hỏi để các thành viên tham gia thị trường cũng như bạn đọc tham khảo.

Ông Nguyễn Sơn - Vụ Trưởng Vụ Phát triển Thị trường - UBCKNN tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán (TTCK) diễn ra sáng ngày 18/05

- Cổ đông lớn có thể giao dịch thoải mái, chỉ khi thay đổi sở hữu 1% mới phải công bố, không cấm vừa mua vừa bán.

- Cổ đông lớn và nội bộ phải công bố thông tin kể từ khi bắt đầu/kết thúc việc nắm giữ từ 5% số lượng cổ phiếu hoặc thời điểm thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%. Như vậy, với lần giao dịch làm thay đổi 1% trở lên so với lần công bố trước đó thì cổ đông sẽ phải công bố thông tin.

- Sẽ công bố thông tin theo cổ đông nội bộ.

- NĐT nước ngoài có thể ủy quyền cho ngân hàng lưu ký để CBTT. Trường hợp đã ủy quyền, các vi phạm liên quan sẽ do ngân hàng lưu ký chịu trách nhiệm với UBCK.

- Trường hợp này phải thực hiện chào mua công khai.

- Trường hợp này UBCK sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

- UBCK sẽ xác định và báo cáo BTC sau vì trường hợp này khá phức tạp.

- Chào mua công khai sẽ theo Thông tư 194 và giao dịch cổ phiếu quỹ sẽ theo Thông tư 18 và Thông tư 74.

- Đối với công ty đại chúng thông thường, UBCK không phản đối việc phát hành và đã có hướng dẫn tạm thời. Theo đó, phần chênh giữa giá phát hành sẽ ghi nhận thặng dư âm.

Hiện tại đã có thông tư dự thảo về phát hành riêng lẻ dưới mệnh giá và hoán đổi cổ phiếu. Trong đó có hướng dẫn cụ thể cách hoạch toán.

- Trong văn bản hiện hành chưa có quy định liên quan đến việc rút khỏi công ty đại chúng. Hiện tại nếu doanh nghiệp giảm số lượng cổ đông, có nhu cầu rút khỏi công ty đại chúng sẽ gửi công văn đến UBCK. Cơ quan này sẽ xác nhận rằng công ty không còn là công ty đại chúng.

Hiện tại đã hoàn thành Dự thảo Nghị định mới và sẽ gửi lấy ý kiến trong thời gian tới. Trong dự thảo Nghị định có quy định về điều kiện, thủ tục để rút khỏi công ty đại chúng. Dù vậy, Dự thảo này quy định doanh nghiệp vẫn phải công bố thông tin trong vòng 1 năm sau khi rút khỏi công ty đại chúng.

- Nếu các quy định trên mâu thuẫn về CBTT thì áp dụng theo quy định chuyên ngành.

- Khi có quyết định vay và phát hành trái phiếu lớn hơn 30% phải CBTT, không phụ thuộc vào tiến độ giải ngân. Nếu công ty vay nhiều lần khác nhau, mỗi lần không tới 30% thì không phải CBTT.

- Thông tư chỉ quy định doanh nghiệp phải báo cáo quản trị 6 tháng và năm, không yêu cầu báo cáo quý như Thông tư 09 trước đó.

- Quy định hiện hành không yêu cầu nộp biên bản họp của HĐQT. Tuy nhiên đối với một số trường hợp, Nghị quyết HĐQT không rõ ràng, các Sở GDCK có thể yêu cầu gửi biên bản.

Riêng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên bắt buộc gửi kèm biên bản họp và biên bản kiểm phiếu.

- Luật không quy định bắt buộc phải có Giám đốc tài chính.

Đã là công ty đại chúng thì bắt buộc phải CBTT, bất kể đăng ký đại chúng với UBCK hay chưa.

Tuy nhiên, khi đã là công ty đại chúng thì doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký đại chúng với UBCK và đăng ký lưu ký tập trung tại TTLK. Còn cổ đông trực tiếp sở hữu cổ phiếu thì chưa bắt buộc phải lưu ký.

- Chỉ ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo bán niên/năm mới phải công bố trên một tờ báo có phạm vi phát hành toàn quốc. Còn lại chỉ cần công bố tại Sở GDCK, UBCK và website doanh nghiệp.

- Chuyển nhượng tại TTLK vẫn phải CBTT

- Nghị định thay thế Nghị định 85 và thông tư hướng dẫn nghị định này sẽ quy định khung các mức vi phạm, trong đó có CBTT.