NDĐT - Ngày 9-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các nỗ lực tìm kiếm máy bay B777-200, chuyến bay MAS 370 của Malaysia Airlines, đang được tiếp tục tăng cường.

Theo đó, lực lượng tàu biển của Việt Nam gồm năm tàu của Vùng 5 Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Hàng hải khu vực 3 đang triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực nghi vấn. Sáng 9-3, chiếc máy bay AN26 số hiệu 286 cất cánh lúc 6 giờ 52 phút, máy bay AN26 số hiệu 261 cất cánh lúc 7 giờ 23 phút, máy bay AN26 số hiệu 287 làm nhiệm vụ chỉ huy. AN26 số hiệu 261 tiến hành tìm kiếm từ độ cao 2.100m trở lên, AN26 số hiệu 286 tìm kiếm từ độ cao 2.400m trở lên. Lực lượng máy bay Việt Nam sẵn sàng mở rộng khu vực tìm kiếm, để tránh chồng lấn với vùng tìm kiếm của Singapore.

Lực lượng tìm kiếm của Malaysia có máy bay trực thăng CL41-RES101 bắt đầu tìm kiếm từ lúc 7 giờ 13 phút, độ cao từ 600m trở lên; máy bay BE200-RES33 tìm kiếm lúc 7 giờ 15 phút từ độ cao 750m trở lên, máy bay BE200-RES65 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút tìm kiếm từ độ cao 1.500m trở lên.

Một máy bay P3 của Không quân Hoa Kỳ đã tăng cường lúc 11 giờ 49 phút để tìm kiếm từ IGARI (điểm chuyển giao giữa ACC Kuala Lumpur và ACC Hồ chí Minh) theo đường R208 về phía Malaysia. Dự kiến sẽ có thêm hai máy bay của Trung Quốc và một máy bay của Philippines cũng tham gia tìm kiếm.

Các khu vực tìm kiếm

1. Khu vực tìm kiếm của Việt Nam:
A: 09o30’00’’ N - 103030’00’’ E;
B: 09o30’00’’ N - 104030’00’’ E;
C: 08o00’00’’ N - 104030’00’ E;
D: 08o00’00’’N - 103030’00’’ E;

2. Khu vực tìm kiếm của Malaysia:

A: 05o51’00’’ N - 103000’00’’ E;
B: 07o27’00’’ N - 102013’00’’ E;
C: 08o10’00’’ N - 103047’00’’ E;
D: 06o50’ 00’’N - 104029’00’’ E;

3. Khu vực tìm kiếm của Singapore:

A: 08o41’26’’ N - 102058’18’’ E;
B: 08o14’26’’ N - 103045’26’’ E;
C: 07o36’22’’ N - 103023’16’’ E;
D: 08o03’ 20’’N - 102036’06’’ E;

4. Khu vực tìm kiếm của Mỹ: R208 từ IGARI vào đất liền Malaysia.

Mặc dù đang hết sức nỗ lực, hiện tại các lực lượng tìm kiếm trên không, trên biển và các Ban chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn của các địa phương lân cận chưa phát hiện được các dấu hiệu lâm nạn của tàu bay.

LIÊN HOA