TT - Công ty cổ phần (CP) Container VN vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc được niêm yết 8.037.334 cổ phiếu.