* Di dời dân ra khỏi chung cư 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM. Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.