Phía sau “làn sóng” báo cáo ngoại ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam thời gian qua là sự lép vế của chiều phản biện...