(HNM) - Ngày 17-4, kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã chính thức khai mạc. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nêu rõ: Thông lệ, HĐND TP họp mỗi năm 2 kì vào giữa và cuối năm để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.