(PL)- Ngày 31-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản về việc thực hiện tập trung hóa chức năng chuyển mạch giao dịch thẻ qua ATM/POS.

Theo đó, NHNN đề nghị chủ tịch HĐQT Công ty Chuyển mạch Tài chính Quốc gia (Banknetvn) và chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thẻ thông minh Vi Na (VNBC) trao đổi, thống nhất và triển khai thực hiện việc chuyển chức năng chuyển mạch và thanh toán bù trừ giao dịch thẻ qua ATM/POS về một đầu mối là Banknetvn. Việc chuyển chức năng này phải hoàn thành trước ngày 31-12-2011.

Được biết, việc tập trung hóa chức năng này là thực hiện lộ trình xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất trên cơ sở tái cấu trúc Banknetvn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

B.NHƠN