Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo năm 2009, ngày 19/02/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 1095/NHNN-TD yêu cầu các Ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long thực hiện các nội dung sau:. Xem theo ngày :