Ngày 21/3, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã làm lễ thông xe đoạn đường cao tốc trên đất Trung Quốc thuộc tuyến xa lộ Côn Minh-Băng Cốc.