Ngày 7-11-2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Thong cao so 13 ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XIV - Anh 1

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý ngoại thương. Trong phiên thảo luận, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương;

- Các biện pháp hành chính về quản lý hoạt động ngoại thương: cấm xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan; quản lý theo giấy phép, điều kiện; quản lý hoạt động ngoại thương đối với các nước có chung đường biên giới…;

- Về các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; các biện pháp phòng vệ thương mại; các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương;

- Bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật với các luật có liên quan, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong phiên thảo luận, đã có 14 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật;

- Các hành vi bị nghiêm cấm; giải thích từ ngữ;

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Tiêu chuẩn, trách nhiệm của người sử dụng, người quản lý kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ;

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí; quy định nổ súng và sử dụng công cụ hỗ trợ;

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ;

- Trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua mục 2 Phần II về Các chỉ tiêu chủ yếu và toàn văn Nghị quyết.

Thứ ba, ngày 8-11-2016, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Thủy lợi và dự án Luật Du lịch (sửa đổi); buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.