Tin dịch vụ - Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2013 chuyên ngành mới như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Kinh tế và Quản lý công; Trình độ: thạc sĩ; Mã số: 60.31.01.01.01

2. Điều kiện dự tuyển:

-­ Người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học đúng với ngành, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công, Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển.

- Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành, chuyên ngành phù hợp với Kinh tế và Quản lý công như: Chính sách công, Quản lý công, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế đô thị, Kinh tế năng lượng, Kinh tế y tế, Kinh tế giáo dục, Kinh tế giao thông vận tải, Kinh tế học truyền thông.

3. Thời gian, địa điểm phát và nhận hồ sơ tuyển sinh:

- Thời gian phát và nhận hồ sơ: 22/02/2013 – 31/3/2013.

- Địa điểm: Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 19 Võ Văn Tần, Quận 3.

- Điện thoại: 08.39309277

4. Thời gian ôn thi: 01/3/2013 – 05/5/2013

Lịch ôn thi cụ thể: xem Lịch ôn thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2013 trong mục Tuyển sinh sau đại học trên trang web: www.uel.edu.vn

5. Thời gian thi tuyển sinh sau đại học: 18 và 19 tháng 5 năm 2013