Căn cứ Giấy phép thành lập chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 09/NH-GP ngày 27/07/1999 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A.- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thong bao thay doi noi dung hoat dong - Anh 1

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-NHNN ngày 01/08/2017 về việc bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A.- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÂN HÀNG JPMORGAN CHASE, N.A. – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 15, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Được chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động dưới đây vào nội dung hoạt động ghi tại Mục II Điều III Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 09/NH-GPNN ngày27/07/1999:

“Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Trân trọng thông báo.