Căn cứ Giấy phép hoạt động chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 21/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Bank Of China – HoChiMinh City Branch và Quyết định số 1361/QĐ-NHNN ngày 16/07/2015 về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép Ngân hàng Bank Of China – HoChiMinh City Branch.

Thong bao thay doi noi dung hoat dong - Anh 1

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-NHNN ngày 12/07/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Bank Of China – HoChiMinh City Branch.

BANK OF CHINA HOCHIMINH CITY BRANCH

Địa chỉ Giao dịch: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Được chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động dưới đây vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/NH-GP ngày 24/07/1995:

“Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-NHNN ngày 17/07/2017 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Bank Of China – HoChiMinh City Branch.

BANK OF CHINA HOCHIMINH CITY BRANCH

Địa chỉ Giao dịch: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Được chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động dưới đây vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/NH-GP ngày 24/07/1995:

“Mua nợ”

Trân trọng thông báo.