(CAO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát bản tin lũ khẩn cấp trên các con sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Theo đó, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và các sông ở Quảng Bình đang lên, các sông ở Quảng Trị đang dao động ở mức đỉnh.

Cho đến 17 giờ chiều nay, lũ vẫn tiếp tục chia cắt nhiều vùng của miền Trung Mực nước lúc 16 giờ ngày 4-10 trên một các sông như sau: • Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 14,86m, trên báo động 3 (BĐ3): 1,36m; tại Hòa Duyệt: 11,25m, trên mức báo động 3: 0,75m; • Sông La tại Linh Cảm: 4,78m, trên mức báo động 1: 0,28m; • Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,28m, trên báo động 3: 0,78m; • Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,36m, trên mức báo động 3: 0,66m; • Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 5,85m, trên mức báo động 3: 0,35m Dự báo lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và các sông ở Quảng Bình sẽ còn tiếp tục lên, các sông ở Quảng Trị xuống dần nhưng còn ở mức cao. Đêm nay, sáng sớm mai 5-10, lũ trên các sông có khả năng như sau: • Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,2m, dưới mức báo động 2: 0,3m; • Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,5m, trên mức báo động 3: 1,0m; • Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,5m, trên mức báo động 3 : 0,8m; • Sông Thạch Hãn xuống mức 5,0m, dưới mức báo động 3: 0,5m. Từ đêm nay, mực nước các sông ở Nghệ An có khả năng lên. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị .