THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/09/2010 như sau: 1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: 15.698.900 cổ phần 15.698.900 cổ phần 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 3. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần 4. Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá: Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 416 420 5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 12.659.300 cổ phần 6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 418 7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 12.658.700 cổ phần 8. Khối lượng đặt cao nhất: 2.800.000 cổ phần 9. Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần 10. Giá đặt mua cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần 11. Giá đặt mua thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần 12. Giá đấu thành công cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần 13. Giá đấu thành công thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần 14. Giá đấu thành công bình quân: 10.502 đồng/cổ phần 15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 414 418 16. Tổng số lượng cổ phần bán được: Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 12.658.700 cổ phần 0 cổ phần 17. Tổng giá trị cổ phần bán được: 132.942.970.000 đ. 18. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: 28/9/2010 – 11/10/2010 * File đính kèm: CBTT VEC Final.pdf * File đính kèm 2: Thong bao dau gia VEC.doc * File đính kèm 3: (3)Quy che TCT Thiet bi dien VN.doc