Ngày 20-10-1990 ông Thái Xuân Thành có sang nhượng cho ông Trần Đình Hánh (đã chết là chồng bà Hoàng Thị Thuận ) một mảnh đất có diện tích 2000m2, tọa lạc trên nông trường 714 nay thuộc xã Ea kar, tỉnh Đắc Lắc. Việc sang nhượng được lập thành văn bản và có người làm chứng là Ông Lê Xuân Hộ (Giám đốc nông trường 714). Gia đình bà Hoàng Thị Thuận đã thường xuyên thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm và sử dụng mảnh đất này ổn định lâu dài từ đó đến nay. Đến tháng 7 năm 2007 bà Lê Thị Vui có đơn gửi UBND huyện Ea kar, tỉnh Đắc Lắc xem xét giải quyết tranh chấp đất với gia đình bà Hoàng Thị Thuận, bà Vui cho rằng chồng bà là ông Thiệu cho ông Hánh (chồng bà Thuận) mượn diện tích 250m2 đất nhưng không có giấy tờ để chứng minh việc cho mượn đất. Tại quyết định số: 436/QĐ-UBND của UBND huyện Ea kar, tỉnh Đắc Lắc ngày 16/7/2007 đã xác minh và kết luận không xem xét giải quyết nội dung đơn tranh chấp đất đai của bà Vui vì diện tích đất bà Vui đòi là không có cơ sở. Sau khi xem xét đơn của bà Vui ngày 16/7/2007 UBND huyện Ea kar đã ban hành quyết định số 436/QĐ-UBND bác đơn yêu cầu của bà Lê Thị Vui là khách quan đúng pháp luật. Thế nhưng tại quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Đắc Lắc lại giải quyết chấp nhận nội dung đơn khiếu nại đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của bà Lê Thị vui căn cứ bởi: “Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Vui gặp khó khăn (chồng chết, hai đứa con bị bệnh hiểm nghèo)”. Việc UBND tỉnh căn cứ bà Vui không có đất và đang gặp khó khăn là không đúng thực tế bởi vì hiện tại bà Vui là chủ sử dụng của 03 mảnh đất, trong đó có 02 mảnh đất dịch vụ làm cửa hàng bán hàng hóa có diện tích khoảng 300m2 tại thôn 12 và thôn 2 xã Ea Pal, một mảnh đất trồng cây công nghiệp có diện tích khoảng 1,2ha trên địa bàn thôn 13 xã Ea Pal. Như vậy bà Vui trình bày hoàn cảnh khó khăn là không đúng. Về vấn đề này, quan điểm của địa phương cũng không đồng tình cấp đất cho bà Vui.

Như vậy quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 27/03/2008 của UBND tỉnh Đắc Lắc giao cho bà Lê Thị Vui 240m2 đất là không đúng sự thật khách quan, không có căn cứ pháp luật. Quyết định này đã thiệt hại đến diện tích đất thực tế của gia đình bà Hoàng Thị Thuận.

Từ căn cứ trình bày trên, căn cứ điểm 4, điều 50; điều 6; điều 105 Luật đất đai 2003. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Văn phòng luật sư Nguyễn Thắng Cảnh (nay là Văn phòng luật sư Lý- Pháp- Đường) đã nhiều lần làm công văn kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Đắc Lắc xem xét tuyên hủy quyết định số: 807/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Đắc Lắc, trả lại toàn bộ diện tích đất cho gia đình bà Hoàng Thị Thuận theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không được chấp nhận.

Đáng chú ý trong thời gian gia đình bà Thuận đang gửi đơn khiếu nại thì ngày 21/10/2013 UBND huyện Ea kar lại ban hành thông báo số 148/TB-UBND yêu cầu thành lập đoàn công tác để cường chế đất của bà Thuận, giao cho bà Vui. Trong thông báo này UBND huyện Ea kar lại nại ra rằng: cưỡng chế đất bà Thuận lấn chiếm. Việc làm này của UBND huyện Ea kar đã vi phạm khoản 1- điều 136 luật đất đai hiện hành. Sau khi có thông báo này cụm dân cư đã tổ chức họp và họ đã phản đối quyết liệt việc làm trái pháp luật của UBND huyện Ea kar.

Đề nghị cấp có thẩm quyền ở tình Đắc lắc và Trung Ương sớm chỉ đạo UBND huyện Ea kar hủy bỏ ngay thông báo trái pháp luật này.

Minh Tuấn