Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: số 26, đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội – thông báo:

Thong bao Ban dau gia - Anh 1

1. Tài sản BĐG, giá KĐ: (Chi tiết về tài sản được nêu tại hồ sơ mời đấu giá).

- Tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).

2. Thời gian tiến hành thực hiện:

- Bán hồ sơ: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 03/10/2016 và 04/10/2016.

- Xem tài sản: Ngày 05/10/2016 và 06/10/2016 tại Bãi xe – Số 31, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

- Đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 07/10/2016 và 10/10/2016.

- Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: 9h30’ ngày 12/10/2016.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ và khoản tiền đặt trước, tổ chức cuộc bán đấu giá tại: Văn phòng đại diện Công ty - Số 214, ô HH3, lô CC6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian làm việc của Công ty trong giờ hành chính.

Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 04.8585.6595./.

P.V