Hãy cùng khám phá điều đó qua những bức ảnh chụp thời trang sau đây.

Nhà nghiên cứu về lịch sử thời trang Lilah Ramzi đã tổng hợp và so sánh một số bức ảnh thời trang trong những giai đoạn khác nhau. Những bức ảnh mà lập tức người ta có thể nhận ra đó là lấy nguồn cảm hứng để tôn vinh một concept trong quá khứ hay đó là sự đạo concept hoàn hảo.

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 1

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 2

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 3

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 4

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 5

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 6

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 7

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 8

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 9

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 10

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 11

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 12

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 13

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 14

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 15

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 16

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 17

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 18

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 19

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 20

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 21

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 22

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 23

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 24

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 25

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 26

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 27

Thoi trang la mot su xoay vong va lap lai - Anh 28

Hồng Ngọc (Theo PartNouveau)