Từ hôm nay, 25/6, rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ bắc suy yếu và mờ dần, vùng áp thấp nóng có xu hướng phát triển và chi phối thời tiết miền Bắc. Khoảng ngày 27/6, ngày 28/6, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn dần về phía Tây.

Thời tiết cụ thể các vùng:

Tây Bắc Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 27, ngày 28 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 27/6, ngày 28/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày sau, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Bốn ngày cuối tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng khoảng thời kỳ từ ngày 29/6 đến 1/7 phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ba ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 29/6 đến 1/7 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày sau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Bốn ngày cuối tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Hai ngày đầu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Những ngày sau, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3