Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ba ngày đầu tuần, các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và biến tính chậm. Khoảng ngày 24/1, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của khôn khí lạnh tăng cường.

Tây Bắc Bộ: Ba ngày đầu tuần, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét. Những ngày còn lại, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 24/1, sau chủ yếu có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, tập trung ở phần phía đông nam khu vực. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ: Ba ngày đầu tuần, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng yếu. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Những ngày còn lại, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 24/1, sau phổ biến có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Ba ngày đầu tuần, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Những ngày còn lại, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 24/1 đến sáng 26/1, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Ba ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Những ngày còn lại, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, tập trung ở phía bắc khu vực từ ngày 24/1 đến sáng 26/1, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Ba ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 24, 25/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ: Ba ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 24, 25/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng, trời se lạnh ở các tỉnh miền Đông