Công nghệ không chỉ đã và đang mang đến những thứ tuyệt vời, biến những điều trước kia tưởng chỉ là khoa học viễn tưởng, nhưng nay đã trở thành hiện thực. Song, việc lạm dụng quá nhiều các tiện ích, thiết bị công nghệ và đặc biệt là mạng xã hội đã khiến cho chúng ta quên đi những mối quan hệ xã hội và giao tiếp truyền thống.