Hỏi: Cha tôi mất năm 1999, mẹ tôi mất năm 2007. Cha mẹ tôi có một căn nhà và một số tài sản chung nhưng cả hai đều không để lại di chúc. Xin hỏi, vậy thời hiệu để tôi khởi kiện đòi quyền thừa kế là 10 năm tính từ lúc cha tôi qua đời hay từ lúc mẹ tôi qua đời? Nay tôi muốn kiện đòi thừa kế di sản của cha tôi thì có được không?

Hỏi: Cha tôi mất năm 1999, mẹ tôi mất năm 2007. Cha mẹ tôi có một căn nhà và một số tài sản chung nhưng cả hai đều không để lại di chúc. Xin hỏi, vậy thời hiệu để tôi khởi kiện đòi quyền thừa kế là 10 năm tính từ lúc cha tôi qua đời hay từ lúc mẹ tôi qua đời? Nay tôi muốn kiện đòi thừa kế di sản của cha tôi thì có được không?

Vi Thị Thùy Dung (Phường Linh Đông, KP4, quận Thủ Đức, Tp.HCM)

Trả lời: Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Trường hợp của bà, di sản để lại gồm có di sản của cha và di sản của mẹ. Đối với phần di sản của người cha, do bà chỉ có quyền yêu cầu chia di sản trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm người cha chết nên tính đến nay (2012), bà đã hết thời hiệu khởi kiện đòi quyền thừa kế. Còn đối với phần di sản của người mẹ, bà vẫn còn thời hiệu khởi kiện đòi chia di sản.

Ngoài ra, cần lưu ý: Theo hướng dẫn của Nghị quyết 02 ngày 10-8-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, trường hợp trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết. Nếu di sản người cha của bà chuyển thành tài sản chung theo quy định này thì bà có thể khởi kiện đòi chia tài sản chung.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)