(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng giải đáp thắc mắc của ông Phạm Ngọc Hà (ngochapham116@...) và bà Nguyễn Hương Giang (nguyenhuonggiang1981@...) liên quan đến thời hạn nghiệm thu và công tác lập dự toán công trình xây dựng.

Ông Phạm Ngọc Hà hỏi: Ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc quy định tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP được tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng hay tính từ ngày hết thời hạn bảo hành công trình?

Vấn đề ông Hà hỏi, Bộ Xây dựng trả lời: Thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được quá 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có), được hiểu tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Liên quan đến công tác lập dự toán công trình, bà Nguyễn Hương Giang phản ánh: Công ty của bà trúng thầu tư vấn thiết kế dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Cát Hải (Hải Phòng). Dự toán công trình lập trên cơ sở khối lượng thiết kế. Bà Giang hỏi: Chi phí các hạng mục phát bụi cây, đào bụi tre, chặt tre, đào gốc cây, chặt cây thuộc dự toán công trình hay thuộc chi phí đền bù giải phóng mặt bằng?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời: Đối với dự án xử lý khẩn cấp đê, kè và khối lượng của hạng mục phát bụi cây, đào bụi tre, chặt tre, đào gốc cây, chặt cây... không quá lớn thì có thể đưa vào dự toán công trình.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có thông tin trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân