Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định về thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động? Trường hợp làm việc theo ca, hoặc do chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hằng tuần, thì thời giờ nghỉ ngơi giải quyết như thế nào?

TRẦN LÊ VIỆT (Bình Dương) Trả lời: Thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được Bộ luật Lao động quy định như sau: - Thời giờ nghỉ ngơi trong ngày (hoặc một ca) làm việc: Làm việc tám giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất 30 phút, tính vào giờ làm việc; làm việc thêm trên hai giờ trong ngày thì trước khi làm thêm, người lao động được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm; làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc; làm việc theo ca thì được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển ca khác. - Thời giờ nghỉ ngơi trong một tuần làm việc: Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục); người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần; trường hợp do chu kỳ lao động, không thể bố trí nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày. - Những ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương: Tết Dương lịch: một ngày (ngày 1-1 Dương lịch); Tết Âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm Âm lịch); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10-3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30-4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1-5 Dương lịch); Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2-9 Dương lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. - Những ngày nghỉ phép hằng năm, người lao động được hưởng nguyên lương: Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm: 12 ngày làm việc, đối với người làm việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi; 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt. Số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày. Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc hoặc được thanh toán bằng tiền. - Những ngày nghỉ về việc riêng, người lao động được hưởng nguyên lương: Kết hôn, nghỉ ba ngày; con kết hôn, nghỉ một ngày; bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày. BAN BẠN ĐỌC