QĐND Online – Bộ GD và ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013. Trong đó, quy định thời gian thực học của cấp Mầm non ít nhất 35 tuần (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Đối với cấp Tiểu học học ít nhất 35 tuần (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

Những học sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc quy định ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8-2012, muộn nhất vào ngày 28-8-2012.

Các trường có thể tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 (có thể khai giảng sau khi tựu trường).

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25-5-2013 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2013.

Học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 vào các ngày 2, 3 và 4-6-2013; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2013; tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2013-2014 trước ngày 31-7-2013.

Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5-7-2013; đợt 2 vào các ngày 8, 9,10-7-2013; đợt 3 vào các ngày 14, 15,16-7-2013.

Việt Chung