Hỏi: Trong trường hợp nào người vi phạm pháp luật có thể bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (TTHC)? Trần Khanh (quận Thủ Đức - TPHCM)

- Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: Theo quy chế tạm giữ người theo TTHC, ban hành kèm theo Nghị định 162/2004/NĐ-CP, ngày 7-9-2004 của Chính phủ, tạm giữ người theo TTHC là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính (VPHC) và bảo đảm việc xử lý đối với người có hành vi VPHC do người có thẩm quyền theo quy định trong Pháp lệnh Xử lý VPHC quyết định. Việc tạm giữ người theo TTHC chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích cho người khác; cần thu thập, xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để quyết định xử lý VPHC trong các trường hợp: người vi phạm không có giấy tờ tùy thân, không biết rõ lai lịch thân nhân, không có nơi cư trú nhất định, cần xác minh làm rõ lai lịch thân nhân và những tình tiết quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm; người bị bắt giữ theo quyết định truy tìm của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý VPHC. Thời hạn tạm giữ người theo TTHC không được quá 12 giờ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài hơn nhưng cũng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm quy chế biên giới hoặc VPHC ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo cũng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm. Khi hết thời hạn tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải chấm dứt ngay việc tạm giữ đối với người bị tạm giữ và phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ, có chữ ký xác nhận của người bị tạm giữ. Về nguyên tắc, trong mọi trường hợp, việc tạm giữ người theo TTHC đều phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.