Bước vào năm mới, các cơ quan bắt đầu làm việc trở lại nhưng không khí tết dường như còn trì kéo nhiều người. Nhưng cũng không phải tết mới có chuyện đi trễ về sớm mà lâu nay trong chúng ta đã có thói quen không đúng giờ, từ đi làm, đi họp, đi dự tiệc cưới… gây lãng phí thời gian, chậm trễ công việc, lại ảnh hưởng đến nhiều người.

Xây dựng thói quen đi làm, đi họp đúng giờ thiết nghĩ là việc cần kíp trong năm mới này, đặc biệt trong giới công chức. Đi làm, đi họp đúng giờ đã được nêu thành nội quy của nhiều cơ quan, đơn vị, cần nhân rộng. Đi làm, đi họp không đúng giờ có thể nói là căn bệnh cố hữu của nhiều cán bộ, công chức. Thông thường cuộc họp bắt đầu từ 8 giờ thì phải mời trừ hao từ 7 giờ 30. Thế nhưng sau giờ bắt đầu thì vẫn còn nhiều người lai rai đến. Nhiều cuộc họp quan trọng cũng gặp tình trạng này khiến chủ tọa nhiều khi phải nhắc lại nội dung cuộc họp. Đi họp trễ gây phiền hà mọi người, làm cho hội nghị thiếu tập trung, không đủ thời gian cho hội nghị bàn công việc cho thấu đáo. Ngay cả hội nghị quốc tế cũng có nhiều người đến không đúng giờ, thiếu chuẩn bị, gây ấn tượng xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Thế nên thiết nghĩ trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, chúng ta chẳng cần tìm chi những chuyện xa xôi, những việc to tát, mà chỉ cần thực hiện những việc tưởng nhỏ nhưng là sinh hoạt cơ bản của một đơn vị là đi làm, đi họp đúng giờ. Sinh thời Bác Hồ rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không đúng giờ. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm!”. Anh Duy (quận 1)