(PL&XH) - Cho tôi hỏi, trong chế độ nghỉ phép năm, ngoài các qui định về số thời gian được nghỉ, có qui định nào về khoảng thời gian nghỉ không.

HỎI: Cho tôi hỏi, trong chế độ nghỉ phép năm, ngoài các qui định về số thời gian được nghỉ, có qui định nào về khoảng thời gian nghỉ không. Chẳng hạn như doanh nghiệp tôi, đến hết quí I của năm sau là không xét phép cho năm đó nữa. (minhnguyen1606@gmail.com) TRẢ LỜI: 1. Về thời gian nghỉ hàng năm: Căn cứ Điều 74 Bộ luật Lao động quy định về thời gian nghỉ hàng năm như sau: “1 - Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi; c) 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; 2 - Thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm do Chính phủ quy định”. Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động thì: “Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày”. 2. Về lịch nghỉ hàng năm: Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động thì: “1 - Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp; 2 - Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ý. 3 - Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ”. Luật sư Vũ Văn Lợi Bạn đọc cần tư vấn PL xin gửi Email về hòm thư mtuanplxh@gmail.com.