Ông Nguyễn Vinh Hà (TP. Hà Nội) đi hợp tác lao động tại Đức từ tháng 9/1981-7/1987, sau khi về nước chưa được giải quyết chế độ. Từ tháng 5/1993, làm việc tại Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội, đóng BHXH từ năm 1994 đến nay được 22 năm. Vậy, thời gian ông Hà đi lao động tại Đức có được cộng nối vào sổ BHXH không?

Thoi gian di hop tac lao dong duoc tinh huong BHXH? - Anh 1

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Việc tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/1995 để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất được quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Trường hợp của ông Hà nếu chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần hoặc BHXH một lần thì thời gian đi hợp tác lao động ở nước ngoài được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Thành phần hồ sơ đề nghị tính thời gian đi hợp tác lao động với thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau này thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 35, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Đề nghị ông Hà hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn