Sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của bé phụ thuộc rất nhiều vào thời gian biểu sinh hoạt. Thời gian biểu ăn chơi ngủ khoa học sẽ tốt cho bé và cũng hình thành thói quen sinh hoạt cho bé sau này.

Theo Pháp luật Xã hội