GD&TĐ - Năm học 2016 – 2017 tôi được điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học. Tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu ngay hay không, hay phải sau 3 năm công tác tôi mới được hưởng trợ cấp này? – Nguyễn Thị Yên (yen***@gmail.com).

Thoi diem nhan tro cap lan dau - Anh 1

* Trả lời:

Theo Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định về trợ cấp lần đầu như sau:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên, và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Lưu ý: Bạn chỉ được hưởng một lần trợ cấp này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Khoản 2 Điều 10 Văn bản trên).