Tôi vào làm việc trong công ty từ tháng 5/2004. Tôi được biết, theo chế độ, làm việc 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép. Đến thời điểm nào tôi bắt đầu được cộng thêm 1 ngày phép năm (năm 2009 hay 2010)?

Đặng Thủy, Công ty TNHH Mai Nam Theo quy định tại điều 75 Bộ Luật Lao động, cứ năm năm (60 tháng) làm việc liên tục, người lao động được cộng thêm một ngày phép năm. Theo quy định tại khoản 1, điều 8 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động: “khi ký kết hợp đồng lao động, hai bên phải thỏa thuận cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng lao động và ngày bắt đầu làm việc. Trường hợp người lao động đi làm ngay sau khi ký kết hợp đồng lao động thì ngày có hiệu lực là ngày ký kết. Trường hợp người lao động đã đi làm một thời gian sau đó mới ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động miệng thì ngày có hiệu lực là ngày người lao động bắt đầu làm việc”. Như vậy, thời gian để tính ngày nghỉ phép năm, trợ cấp mất việc hay trợ cấp thôi việc được tính kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng theo quy định nêu trên. Ngoài ra theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 14 nghị định 44/2003/NĐ-CP, thời gian sau đây cũng được tính là thời gian làm việc cho người lao động: Thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thời gian doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp hoặc cử đi đào tạo nghề cho người lao động; thời gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động; thời gian chờ việc khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động phải ngừng việc có hưởng lương; thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận; thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc theo quy định tại điều 92 của Bộ Luật Lao động. Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, mốc thời gian để tính ngày nghỉ phép năm của bạn được tính từ khi bạn bắt đầu làm việc tại công ty (tháng 5/2004). Từ tháng 5/2004 đến thời điểm bạn gửi câu hỏi đến TBKTVN (tháng 7/2009), nếu làm việc liên tục, bạn đã có thâm niên công tác tại công ty được 62 tháng. Do đó, thời điểm bạn được cộng thêm 1 ngày phép năm là năm 2009.