* Chủ một trại ngựa nói với khách:

Thoa thuan voi con ngua - Anh 1

- Với số tiền 800 phơ-răng một tuần lễ, ông có thể sử dụng ngựa vào bất cứ lúc nào.

- Thế tôi có thể cưỡi trên lưng nó liên tục được chứ?

- Điều đó thì tôi sẵn sàng, nhưng vấn đề ở chỗ ông có thể thỏa thuận với con ngựa được không.

* Một con ngựa nói với một con ngựa khác:

- Tớ thật khốn khổ. Tớ phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận tối mịt.

- Vậy cậu hãy viết đơn khiếu nại lên Hội Bảo vệ động vật.

- Cậu chỉ xúi dại! Nếu ông chủ biết rằng tớ biết viết, ông ấy sẽ bắt tớ phải làm thêm việc giúp đỡ ông ấy ở văn phòng nữa thì tớ chết!

K.T (sưu tầm)