Ngày 27/7, Vietinbank, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải Quan đã ký kết thỏa thuận về việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

(TT&VH Online) - Ngày 27/7 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Tổng cục Hải Quan đã ký kết thỏa thuận về việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN) liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của VietinBank theo phạm vi ủy nhiệm thu NSNN của KBNN. Lễ ký kết này là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung đã cam kết tại thỏa thuận khung đã ký kết giữa 3 bên trước đó theo sự chỉ đạo của Chính phủ về định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN của KBNN, quản lý thu thuế hàng hóa Xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan (TCHQ), đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vietinbank cho biết, lễ ký kết quy trình nghiệp vụ thỏa thuận này cùng với sự phối hợp triển khai có kết quả giữa ba bên sẽ tạo tiền đề quan trọng và tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả nhiều mặt giữa các bên. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, đặc biệt là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thông quan hàng hóa XNK thuận lợi, nhanh chóng. Như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội kinh doanh tốt nhất cũng như góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo mục tiêu của Chính phủ nói chung và quá trình thực hiện cải cách, hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử của ngành hải quan nói riêng. Sau lễ ký này, Vietinbank, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước sẽ triển khai thí điểm việc ủy nhiệm thu thuế NXK tại Hải Phòng. Tiếp đến, ba bên cùng phối hợp sơ kết, đánh giá các kết quả và những kinh nghiệm triển khai, trên cơ sở đó trong năm 2009 sẽ chọn điểm triển khai tiếp tại các địa bàn Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và sang năm 2010, sẽ nghiên cứu mở rộng triển khai trên toàn quốc.