Diễn đàn đối thoại cấp cao về việc thực hiện thỏa thuận Paris tại Việt Nam diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu chủ trì.

Diễn đàn đề cập đến một số nội dung như cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về Biến đổi khí hậu (BĐKH) để làm cơ sở đưa ra các giải pháp ứng phó; cập nhật những nỗ lực của Việt Nam trong chuẩn bị triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam.

'Thoa thuan Paris mo ra mot ki nguyen phat trien moi' - Anh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “BĐKH đã và đang trở thành vấn đề khẩn thiết của toàn thể nhân loại. Việc thông qua Thỏa thuận Paris đã mở ra một kỉ nguyên phát triển mới trên toàn cầu, kỉ nguyên hợp tác để thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững theo hướng ít phát thải cac-bon, thân thiện với môi trường”.

"Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể tăng lên thành 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương...” - Phó Thủ tướng thông tin.

TS. Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Liên hợp quốc đã và đang tiếp tục hỗ trợ các nghiên cứu và phân tích về những khía cạnh khác nhau của BĐKH ở Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chính sách và hành động thích ứng, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Diễn đàn đối thoại nhận định rõ, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề do BĐKH, các nghiên cứu mới nhất chỉ ra , BĐKH đã diễn ra nhanh hơn so với dự báo trước đây. Việt Nam còn nhiều việc phải làm để ứng phó với BĐKH và thực hiện các yêu cầu do thỏa thuận Paris quy định.

Chương trình SP-RCC (chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu) giai đoạn 2016-2020 sẽ là một trong những phương tiện quan trọng để thực hiện Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam với nguồn vốn huy động được thông qua Chương trình dự kiến cho năm 2016, 2017 và 2018 là gần 500 triệu đô-la Mỹ.

Đoàn Bổng