(24h) - Tôi biết có ngày em chán tôi / Vì em tôi thay đổi quá nhiều / Không còn là tôi như lúc trước / Nên chán phải rồi đúng không em?