Chán Chui sâu vào vỏ ốc Đóng kín cửa lưu đày Mặt trời trôi trên dốc Ta chờ phút đầu thai