24H.COM.VN - Vào thế kỷ trước, nghĩa là cách đây... chưa lâu lắm, trong đám cưới thường có các MC bán chuyên nghiệp làm sôi động hôn trường giúp vui hai họ.