(Nhại thơ Xuân Quỳnh)

(LĐCT) - Chỉ có tiền mới hiểu Bồ thương ta nhường nào, Chỉ có vợ mới biết Tiền lương ta là bao. Những ngày chưa kịp khao, Bồ dạt dào thương nhớ. Những lần lương bị hao, Lòng vợ đau - rạn vỡ. Nếu từ giã tiền rồi, Bồ cũng bay theo gió. Nếu phải cách xa lương Vợ chỉ còn bão tố. Lam Hồng