24H.COM.VN - Một nhà thơ về nhà trong trạng thái “hai chân tranh nhau đường đi”. Về đến nhà đã thấy Sư Tử Hà Đông cầm chổi đứng đợi. Nhà thơ vội nịnh nọt bằng một bài thơ “Vịnh chiếc váy”: