24H.COM.VN - Bảng xếp hạng tại Bắc Mỹ tuần qua thay đổi chủ yếu ở "chiếu dưới". Còn tại "chiếu trên", câu chuyện thần thoại Enchanted và This Christmas vẫn vững vàng đứng đầu!