Tuy gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực, sự quan tâm của TP, sự đồng thuận của nhân dân tình hình KT-XH xã Thiệu Vân tiếp tục ổn định và phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tuy gặp không ít khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh trên địa bàn xã, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và được sự quan tâm của Thành phố, lại có sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, với nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thieu Van, Thanh Hoa: Don suc thuc hien phat trien kinh te-xa hoi - Anh 1

Công sở xã Thiệu Vân đang được khẩn trương hoàn thành.

Về thăm Thiệu Vân vào những ngày này, được chứng kiến và nghe các đồng chí lãnh đạo địa phương kể lại công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm 2016, hướng tới mục tiêu giải phóng nghèo nàn lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng thôn, cơ quan văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội”.

Nói theo cách của đồng chí Ngô Đức Nam, Chủ tịch UBND xã thì đây chính là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là mơ ước ngàn đời của nhân dân ta, đồng thời đó cũng là khát vọng cháy bỏng của cấp ủy, Chính quyền xã Thiệu Vân.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, đã tạo niềm tin trong cán bộ Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong xã. Thiệu Vân tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, thực chất là tạo nên một cuộc sống mới, trong đó có sự phát triển cộng sinh giữa các giá trị truyền thống và phi truyền thống. Lãnh đạo xã quyết tâm dồn sức đẩy nhanh tiến độ, với một số đề án quan trọng như: Chương trình xây dựng NTM, với 3 tiêu chí còn lại: Trường học và giao thông...phát triển kinh tế- xã hội.

Đề án sản xuất nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và giao cho HTX tổ chức thực hiện, Chương trình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, phát triển chăn nuôi gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Đồng thời, khuyến khích nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, dồn điền đổi thửa để tạo cánh đồng mẫu lớn, đem lại cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người lao động !? Đồng thời đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng Công sở quý IV/ 2016.

Tổ chức đấu mối triển khai giải phóng mặt bằng tại các khu mặt bằng đã được phê duyệt, tạo kinh phí để phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản. Theo đó, làm tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu sao cho việc thực hiện và sử dụng ngân sách đảm bảo, tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Tất cả, quả là một núi công việc với biết bao công phu bền bỉ đáng khâm phục. Nhận rõ sự thành công hay thất bại, phụ thuộc vai trò và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, Cấp ủy, chi bộ thôn, các đoàn thể... là vô cùng quan trọng, là lực lượng nồng cốt để vận động hội viên, nhân dân tập trung nguồn lực, chung tay xây dựng NTM.

Về lĩnh vực văn hóa- Xã hội:

Trong giáo dục- đào tạo, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Vân luôn xác định : Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Vì thế, Đảng ủy, Chính quyền cùng MTTQ, các đoàn thể Thiệu Vân đặt quyết tâm rất cao, thường xuyên chăm lo về cơ sở vật chất, động viên nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Chất lượng giáo dục 5 năm qua đã có nhiều tiến bộ rõ nét. Trường tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Hầu hết cấp học hàng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng đáng kể , đạt từ 30 đến 35%. Số học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng từ năm 2011 đến 2015 là 157 học sinh.

Đi đôi với nhiệm vụ trọng tâm trên, Thiệu Vân hết sức coi trọng và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế, nâng cao hơn nữa chất lượng KCB cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn.

Về sản xuất nông nghiệp: diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 250,4 ha, năng suất lúa đạt 66 tạ/ ha/, vụ đông gieo trồng 20.48 ha, trong đó cây ngô: 9,35 ha, các loại rau màu khác 11,13 ha. Tổng sản lượng quy tóc đạt 1788 tấn, đạt 59,6% kế hoạch năm. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 3000 tấn, đạt 100% kế hoạch.

Giá trị thu nhập bình quân năm 2015 khoảng 20 đến 21 triệu đồng/ năm. Một số gia trại trên địa bàn xã đã nuôi hươu, thỏ, dê mang lại lợi ích kinh tế tương đối cao, thu nhập từ chăn nuôi trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm ước đạt trên 2 tỷ đồng.

Trong đó, trang trại tổng hợp của anh Lê Bá Dũng thôn 3, quy mô gần 4 ha: Đàn bò 50 con, ngỗng 300 con, bồ câu hàng nghìn con... mỗi năm gia đình anh thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng, ngay gia trại của gia đình ông Nguyễn Văn Quang (thôn 5) chăm nuôi thỏ, giúp cho gia đình anh thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/ năm.

Trao đổi với chúng tôi về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền xã Thiệu Vân, đồng chí Ngô Đức Nam, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Đến thời điểm này xã đã đạt 15/19 tiêu chí, năm 2016 Thiệu Vân đăng ký xây dựng 2 tiêu chí, đó là: Giao thông và trường học.

Xã tiếp tục chỉ đạo các thôn xây dựng đường giao thông quý IV/ 2016, phấn đấu lập hồ sơ thi công toàn bộ các tuyến đường thôn, xã hoàn thành trong quý IV bằng nguồn hỗ trợ kích cầu của tỉnh, T.P và đóng góp của nhân dân...

Để đạt được những thành quả trên, tiếp tục thực hiện thắng lợi các tiêu chí còn lại về xây dựng NTM, Ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng cán bộ phụ trách các lĩnh vực, tích cực tham mưu, để cùng các thôn rà soát lại các chỉ tiêu tiêu chí, đấu mối với T.P tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch. Các thành viên được phân công chỉ đạo phải bám sát cơ sở, chỉ đạo kịp thời, thực hiện đúng theo lộ trình Ban chỉ đạo xã đã phân công.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với phong trào chung sức xây dựng NTM, gắn với phong trào phát triển kinh tế - xã hội luôn được các ngành, các cấp Thiệu Vân quan tâm. Hiện trên địa bàn xã có 29 hộ tiểu thủ công nghiệp, 54 hộ làm dịch vụ thương mại, 4 cơ sở vận tải hàng hóa và 2 cơ sở vận tải hành khách, 7 trang trại chăn nuôi tổng hợp, 1 trang trại chăn nuôi Thỏ New Zealand đang hoạt động có thu nhập tốt, ổn định. Giá trị thu nhập từ các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và các đối tượng đi làm ăn xa, hàng năm số tiền gửi về ước đạt khoảng gần 70 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch xã phấn khởi thông tin tiếp: Bằng nguồn vốn xã hội hóa, năm 2015 xã đã tổ chức thi công xây dựng, hoàn thành chợ Thiệu Vân với tổng giá trị 654 triệu đồng, cứng hóa thêm 550 m đường giao thông thôn 7 trị giá 750 triệu đồng. Lắp đặt và đưa vào vận hành đường điện chiếu sáng từ ngã tư Vân Tập đến giáp khu dân cư thôn 5, lắp đặt các đường diện, chỉnh trang khu làm việc nơi công sở, đài Liệt sỹ... trên 700 triệu đồng. Bộ mặt làng quê Thiệu Vân mỗi ngày thêm khởi sắc.

Tuy nhiên, hiện tại xã quản lý 7050m đường. Trong đó đường liên xã là 6.500m và 550m đường liên thôn, mặc dù tuyến đường này đã được đổ nhựa và cứng hóa bê tông, nhưng do lâu ngày nên nhiều đoạn đã xuống cấp, cần có kinh phí tu sửa và nâng. Xã đang thu tiền đóng góp của dân để làm các tuyến đường, nhưng sức dân có hạn.

Nguyện vọng của các đồng chí lãnh đạo xã đề nghị T.P hỗ trợ kinh phí để “hòa” cùng với “sức dân” hoàn thiện các tuyến đường còn lại của thôn, xã trong quý IV năm nay. Đây cũng là tiêu chí khó khăn nhất phải hoàn thành trong chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, để tiêu chí trên cán đích sớm, đảm bảo chất lượng thì sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương có lẽ là chưa đủ.

Sự cần thiết phải có sự quan tâm, giúp đỡ của T.P và của Tỉnh Thanh Hóa. Có như vậy, phong trào xây dựng NTM, mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, bền vững. Mục tiêu cuối cùng là làm cho đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Triều Nguyệt/KD&PL