Một thiếu nữ ranh mãnh qua trạm thu phí không muốn trả tiền đã giả ma nhát nhân viên trạm sợ đến bỏ chạy.

S.T