Những nữ phạm nhân ở Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng do tình trạng thiếu hụt phòng giam nữ tại quốc gia này.