Một trong những nội dung của Dự thảo lần 8 Thông tư Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quyền nhập học tại các cơ sở giáo dục, kể cả khi thiếu giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác.

Tuệ Nguyễn