Sự trợ giúp đặc biệt đến từ Sơn Tùng M-TP trong minishow của Thiều Bảo Trâm tại Remix New Generation 2017

G.T