Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Hội thảo “Thu hoạch và tổng kết về mô hình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp (THPT và TCCN) trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận toàn cảnh về đào tạo giáo viên THPT và TCCN của các nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, CHLB Đức, Nhật Bản, Úc…, để nhằm chọn lựa một mô hình tốt nhất về đào tạo bồi dưỡng giáo viên và quản lý các cơ sở đào tạo giáo viên cho địa phương. Hướng dẫn chỉ đạo các trường có kế hoạch sát hợp, khoa học trong việc tổ chức cho giáo viên các trường THPT và các trường TCCN tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục. Qua nghiên cứu, tham khảo cấu trúc chương trình đào tạo của một số nước trên thế giới, theo PGS.TS Bùi Văn Nghị cho biết bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm hiện hành có một số vấn đề như: tỉ lệ thời gian đào tạo dành cho các khối kiến thức chưa hợp lý; mọi ngành cùng chung một khối kiến thức giáo dục đại cương là không hợp lý; chương trình chưa phù hợp với từng trường. Từ đó, PGS.TS Bùi Văn Nghị đề xuất, trong điều kiện không tăng thời gian đào tạo thì nên giảm bớt thời lượng của khối kiến thức đại cương để tăng thời lượng cho khối kiến thức ngành và khối kiến thức sư phạm. Bên cạnh đó, nên xây dựng khối kiến thức đại cương cho từng nhóm ngành; khung chương trình chỉ nên quy định 50% kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc, 50% còn lại do các cơ sở đào tạo tự xây dựng trên cơ sở định hướng của khung chương trình… GS.TS Đinh Quang Bảo thì cho rằng số năm đào tạo hầu hết các nước xác định tối thiểu là 4 năm, một số nước là 5 năm (không kể thời gian tập sự). Việt Nam đến thời điểm này nên thống nhất đào tạo giáo viên các cấp học đến 4 năm. Thêm nữa, hiện các trường sư phạm chỉ quy định thời lượng kiến tập, thực tập sư phạm trong các khóa học 4 năm từ 8-10 tuần. Thời lượng này quá ít so với kinh nghiệm các nước, nhưng trầm trọng hơn là nội dung, phương pháp đào tạo sinh viên thực hành nghề quá lạc hậu, không đem lại hiệu quả tương xứng. Từ kinh nghiệm các nước tiên tiến, GS.TS Đinh Quang Bảo cho rằng các trường sư phạm Việt Nam nên thực hiện nguyên tắc đào tạo trong “thực địa” bằng các giải pháp như: tăng số lần và thời gian thực tập, kiến tập hoạt động giáo dục ở nhà trường phổ thông; lựa chọn người hướng dẫn là những chuyên gia sư phạm, giáo viên đứng lớp tinh thông nghề nghiệp… Về giải pháp phát triển đào tạo giáo viên TCCN ở Việt Nam, ThS. Nguyễn Xuân Bảo có đề xuất nên xây dựng và ban hành “Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN”; thiết lập và đổi mới mô hình đào tạo giáo viên TCCN với mô hình đào tạo đa dạng. Ngoài ra, cần phát triển mô hình đào tạo nối tiếp tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật hoặc khoa sư phạm kỹ thuật của các trường đại học chuyên ngành; phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật...